За селото…

Брајчино е старо (повеќевековно) христијанско село во кое секогаш живееле православни македонци. Во различна форма името Братучина, Братичка и Брајчино.

Брајчино е сместено во долината на Брајчинска Река, која воодушевува со својот постојан водотек и кристално чистата вода. Реката го опфаќа атарот на селото …

Повеќе

ЗАПОЧНИ ЈА ТВОЈАТА СЛЕДНА АВАНТУРА ТУКА…

Активностите во регионот на Брајчино и Преспанско езеро, можат да бидат интересни како за помладата така и за постарата генерација.

Przemyśl americas cardroom deposit bonus Здружението за поттикнување одржлив развој од Брајчино во соработка со Волонтерски центар Скопје во периодот од 03-13 јуни, одржаа работилница “Discover Brajcino” ..

http://feedmemom.com/13-cat/casino_26.html